ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ

Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016

Α΄ Λυκείου
Αλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Αλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ.
Γενική Παιδεία
Μαθηματικά Ι Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γ.Π.
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.
Α΄ Μάθημα Ειδικότητας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ. Απαντ.
Δίκτυα Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφ. Απαντ.
Μεταφορά Φορτίων Εκφ. Απαντ.
Στοιχεία Μηχανών Εκφ. Απαντ.
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφ. Απαντ.
Τεχνολογία Δικτύων & Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
Β΄ Μάθημα Ειδικότητας
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Εκφ. Απαντ.
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφ. Απαντ.
Δενδροκομία Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτροτεχνία Εκφ. Απαντ.
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II Εκφ. Απαντ.
Ναυσιπλοΐα Εκφ. Απαντ.
Προγραμματισμός Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Εκφ. Απαντ.
Ψηφιακά Συστήματα Εκφ. Απαντ.Α΄ Λυκείου
Αλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Γ.Π.
Μαθηματικά Ι Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.

Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2015

Α΄ Λυκείου
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.
Διαγνωστικό Εκφ. Απαντ.Α΄ Λυκείου
Αλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Γεωμετρία Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Αλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Γεωμετρία Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Λογοτεχνία Εκφ. Απαντ.
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική Εκφ. Απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Χημεία Εκφ. Απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτρολογία Εκφ. Απαντ.
Χημεία - Βιοχημεία Εκφ. Απαντ.
Επιλογής
Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Ομάδας
Μαθηματικά Ι Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Ομάδας
Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
Βιολογία II Εκφ. Απαντ.
Βιολογία Ι Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.
Μαθηματικά ΙΙ Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική ΙΙ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Εκφ. Απαντ.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ Εκφ. Απαντ.
Δομημένος Προγραμματισμός Εκφ. Απαντ.
Εγκαταστάσεις Ψύξης II Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτροτεχνία Εκφ. Απαντ.
Στοιχεία Μηχανών Εκφ. Απαντ.
Φυτική Παραγωγή Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφ. Απαντ.
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Εκφ. Απαντ.
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Εκφ. Απαντ.
Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφ. Απαντ.
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Εκφ. Απαντ.
Οικοδομική Εκφ. Απαντ.
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Εκφ. Απαντ.
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφ. Απαντ.
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Εκφ. Απαντ.Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Φυσική - Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη) Εκφ. Απαντ.
Φυσική - Διαγώνισμα 2 Εκφ. Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Ιστορία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας
Μαθηματικά Ι Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας
Μαθηματικά II Εκφ. Απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Φυσική ΙΙ - Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη) Εκφ. Απαντ.
Φυσική ΙΙ - Διαγώνισμα 2 Εκφ. Απαντ.

Like us!

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ό,τι πληροφορία θελήσετε βρείτε μας:

  • Βασιλίσσης Όλγας 132(Ανάληψη)
  • Γρ. Λαμπράκη 112 (Τούμπα)
  • Τηλ: 2310853636 / 2310949486
  • Email: info@kyttaro-edu.gr

mapkyttaro

ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ

Top