Σύστημα Εισαγωγής

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει 3 υποχρεωτικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το μάθημα εκείνο, που θα προσδιορίσει το Επιστημονικό Πεδίο εισαγωγής είναι το 4ο μάθημα που θα επιλέξουμε. Προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να εξεταστούμε σε 5ο μάθημα.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
περισσότερα...

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
περισσότερα...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
περισσότερα...

Ο κατάλληλος συνδυασμός μαθημάτων από κάθε Ομάδα Προσανατολισμού μπορεί να οδηγήσει, με ή χωρίς απώλεια μορίων, στα τμήματα του ανάλογου Επιστημονικού Πεδίου. Τα μαθήματα που σημειώνονται με έντονο χρώμα είναι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο. Για υπολογίσουμε τα μόρια που έχουμε συγκεντρώσει:

  • Αθροίζουμε τους γραπτούς βαθμούς των 4 μαθημάτων και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα τους x2
  • Πολλαπλασιάζουμε τα μαθήματα βαρύτητας με τον συντελεστή βαρύτητας (ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού στην οποία ανήκουμε και το πεδίο στο οποίο στοχεύουμε)
  • Προσθέτουμε τα γινόμενα του 1ου και 2ου βήματος και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμά τους x100

Εάν έχουμε εξεταστεί σε ειδικό μάθημα:

  • πολλαπλασιάζουμε τον γραπτό μας βαθμό πρώτα με το συντελεστή βαρύτητας του ειδικού μαθήματος και έπειτα με το x100
  • προσθέτουμε το γινόμενο αυτό στο σύνολο των μορίων μας

Σε περίπτωση που επιλέξουμε να εξεταστούμε σε 5 μαθήματα, προκειμένου να έχουμε πρόσβαση και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τα μόρια μας υπολογίζονται κάθε φορά μόνο με τα 4 μαθήματα, που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο της επιλογής μας.

Like us!

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ό,τι πληροφορία θελήσετε βρείτε μας:

  • Βασιλίσσης Όλγας 132(Ανάληψη)
  • Γρ. Λαμπράκη 112 (Τούμπα)
  • Τηλ: 2310853636 / 2310949486
  • Email: info@kyttaro-edu.gr

mapkyttaro

ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ

Top