ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μαθήματα

Στο Φροντιστήριο Κύτταρο προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών κάθε τάξης σύμφωνα με τις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις τους, στοχεύοντας στην ευέλικτη παρακολούθηση των μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά έγκαιρα. Οι μαθητές της Β’ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παράλληλα με τα μαθήματα της τάξης τους τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄Λυκείου. Ξεκινώντας την προετοιμασία μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου της σχολικής χρονιάς εξοικειώνονται με τη διδασκόμενη ύλη και αποκτούν έγκαιρα την εμπειρία που επιτάσσει η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το Φροντιστήριο Κύτταρο διεξάγει θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Οι μαθητές καλύπτουν τα κενά που εντόπισαν στο πεδίο των γνώσεων τους και προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.

Τμήματα

Εμείς στο Φροντιστήριο Κύτταρο θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του μαθητή την άρτια λειτουργία του τμήματος στο οποίο αυτός εντάσσεται.

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, τα τμήματά μας διαμορφώνονται αναλογικά με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και με διδασκαλία στηριγμένη σε πρότυπες μεθόδους. Αν κρίνεται απαραίτητο, παρέχουμε και ενισχυτική διδασκαλία ατομικά σε κάθε μαθητή.

Εκπαιδευτικά βοηθήματα

Τα βιβλία που παρέχουμε στους μαθητές μας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Προσεγγίζουν διεξοδικά όλη την ύλη και παράλληλα είναι ευέλικτα και εύχρηστα. Διανέμονται δωρεάν από τις εκδόσεις Κύτταρο για τους μαθητές μας, συμπληρώνοντας ιδανικά τα σχολικά εγχειρίδια.

εκδόσεις

Υποδομή

Προσφέρουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα σε φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον με κλιματισμό, φωτεινές αίθουσες και με χρήση Η/Υ και προτζέκτορα, για όλες τις ανάγκες που προκύπτουν.

Διαγωνίσματα

Η διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ύλης όσο και για τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών.

Έτσι, πραγματοποιούμε γραπτές εξετάσεις με προδιαγραφές γενικών εξετάσεων (γραπτά διαγωνίσματα προσομοίωσης διάρκειας τριών ωρών με αυστηρή επιτήρηση).

Το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με τον ΟΕΦΕ.

Ενημέρωση Γονέων

Η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη προσπάθεια των μαθητών και για αυτό ενθαρρύνουμε το διάλογο, οργανώνοντας ημερίδες ενημέρωσης γονέων στο φροντιστήριο μας.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ψυχολογική Υποστήριξη

Στεκόμαστε δίπλα στο μαθητή σε όλα τα επίπεδα της προσπάθειάς του, στο πλαίσιο μιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαρκώς μεταβάλλεται. Παρέχουμε συμβουλές για επαγγελματικό προσανατολισμό, συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου αλλά και ψυχολογικά υποστήριξη όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

Εκδηλώσεις

Το Φροντιστήριο Κύτταρο διοργανώνει πάρτυ και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με στόχο την συνεχή διάδραση με τους μαθητές μας αλλά και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη ψυχολογία τους.

Like us!

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ό,τι πληροφορία θελήσετε βρείτε μας:

  • Βασιλίσσης Όλγας 132(Ανάληψη)
  • Γρ. Λαμπράκη 112 (Τούμπα)
  • Τηλ: 2310853636 / 2310949486
  • Email: info@kyttaro-edu.gr

mapkyttaro

ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ

Top