Εκτύπωση

Η Φιλοσοφία μας

Στο Κύτταρο, στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Με πάνω από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας, σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα μελέτης, για να είμαστε δίπλα στο μαθητή, όποτε μας χρειαστεί. Κρατάμε ανοιχτό το διάλογο με τους γονείς. Δίνουμε προτεραιότητα στη διδασκαλία!

Eίμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες των μαθητών μας στις πανελλήνιες εξετάσεις.  Οι προσπάθειες και ο κόπος κατά την διάρκεια της σχολικής  χρονιάς ανταμείβονται στο τέλος με την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας είναι η καλύτερη απόδειξη για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που πραγματοποιείται στις αίθουσες του φροντιστηρίου μας.  

Η επικοινωνία ανάμεσα στο μαθητή, τους καθηγητές και τους γονείς αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχία των μαθητών μας.

Στο φροντιστήριό μας:

Παρέχουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη και καθημερινή ενημέρωση για απουσίες και επιδόσεις.

Τα τμήματά μας είναι αυστηρώς ολιγομελή ώστε να διευκολύνεται μία εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθητή. Στα ολιγομελή τμήματα παρέχεται η δυνατότητα να εντοπισθούν  οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του κάθε παιδιού, να ενισχυθούν οι δυνατότητές του και να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες του.

Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 2 φορές το χρόνο. Προσωπική ενημέρωση-συζήτηση με τους γονείς υφίσταται κατόπιν συνεννόησης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οργανώνονται συζητήσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα που απασχολούν τους μαθητές, όπως επιλογή κατεύθυνσης, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κινητοποιήσουμε το μαθητή και να στρέψουμε το ενδιαφέρον του προς το μάθημα.
Με συχνότατες επαναλήψεις εδραιώνουμε τις γνώσεις των μαθητών μας και επιτυγχάνουμε την ουσιαστική μάθηση.

Εντάσσουμε στα γκρουπ τους μαθητές μας ανάλογα με το επίπεδό απόδοσης τους. Η ομοιογένεια στην ομάδα αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιτυχίας.

Το επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και το αυστηρό πρόγραμμα του φροντιστηρίου, αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της διδασκαλίας.

Στο φροντιστήριό μας οι αίθουσες είναι πάντα φροντισμένες και η αισθητική τους εξασφαλίζει καλύτερη διάθεση και ενισχύει την προσοχή.